Volgende

%

64% 64% van de medewerkers wil persoonlijke data, zoals partner- en kindgegevens, niet met de werkgever delen

Welke data wil HR verzamelen? Lees de onderzoeksresultaten Download